Η Evangelou Technical Systems, ιδρύθηκε το 2003.
Μια μικρή ομάδα, η οποία έθεσε γερές τις βάσεις ώστε σήμερα να είναι ανεπτυγμένη με αρκετή πείρα και πολλούς στόχους.

περισσότερα

Ψευδοροφές
Πατώματα
Διαχωριστικά
Διακοσμήσεις
Τζάκια
Νέα Υλικά